Sustainability

Penyelesaian Produk yang Lestari

Merancang produk dan proses dengan mempertimbangkan manusia dan planet.

Sumber bahan lestari adalah keutamaan utama bagi Micen, pelanggan dan pihak berkepentingan kami.

Oleh kerana kebimbangan mengenai sumber daya yang tidak boleh diperbaharui dan kesan persekitaran meningkat, kami memahami bahawa sumber bahan lestari adalah perhatian utama bagi pelanggan dan pihak berkepentingan yang lain. Untuk menangani bidang utama ini dengan lebih baik, kami telah menubuhkan pasukan kesinambungan produk khusus dalam Organisasi Kecemerlangan Inovasi Micen.

Micen bekerjasama dengan organisasi yang berpikiran sama untuk menguatkan janji kami untuk menjaga planet kita dan mengurangkan kesan persekitaran kita, terutama berkaitan dengan kitar semula, mengurangkan sisa plastik dan mempromosikan ekonomi plastik yang lebih bulat.

2.Sustainable product Solutions

Penyelesaian Produk yang Lestari