Sustainability

Visi Kelestarian

Tanggungjawab Sosial Korporat Visi Kelestarian

Kami percaya bahawa kehidupan orang harus diperkaya daripada bekerja dan bersama Micen. Kami memberi kembali kepada masyarakat di mana orang-orang kami tinggal dan bekerja, dan nilai-nilai teras kami diringkaskan dalam dua perkataan - kepercayaan dan rasa hormat. Ahli pasukan kami dipercayai untuk mengambil inisiatif, bertanya dan berani. Kami saling menghormati sebagai individu, kami menghormati planet yang kami hargai, dan kami memperlakukan semua pihak berkepentingan dan rakan kongsi dengan adil.