Kelestarian

Wawasan Kelestarian

Visi Kelestarian Tanggungjawab Sosial Korporat

Kami percaya bahawa kehidupan orang ramai harus diperkaya daripada bekerja untuk dan dengan Micen.Kami memberi kembali kepada komuniti tempat orang kami tinggal dan bekerja, dan nilai teras kami diringkaskan dalam dua perkataan–kepercayaan dan rasa hormat.Ahli pasukan kami dipercayai untuk mengambil inisiatif, bertanya soalan dan berani.Kami menghormati satu sama lain sebagai individu, kami menghormati planet yang kami hargai, dan kami melayan semua pihak berkepentingan dan rakan kongsi secara adil.