reka bentuk-bg

Sokongan Kawal Selia

Sokongan Kawal Selia

Keutamaan kami ialah penyediaan pembungkusan yang lebih selamat kepada farmaseutikal, kecantikan dan penjagaan diri yang menghormati alam sekitar dan kesihatan manusia.

Titik Tumpuan Utama Kami dalam Pembungkusan Pengguna

Bahan baru

Pemilihan bahan pembungkusan baharu yang mematuhi sepenuhnya peraturan semasa yang berkaitan dengan Kosmetik, Pembungkusan dan Pembungkusan sisa, dan REACH.
Keperluan lain juga boleh diperiksa dan, jika dianggap relevan, dimasukkan ke dalam Polisi kami.Keperluan pelanggan individu dipertimbangkan berdasarkan kes demi kes.

Dokumentasi

Kami telah membangunkan beberapa dokumen, khususnya Regulatory Information Files (RIF) dan kertas kedudukan yang direka khusus untuk memenuhi keperluan pelanggan kami.Dokumen ini adalah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pembekal kami dan disahkan oleh pengetahuan dalaman kami yang mendalam tentang peraturan.

3.Sokongan Kawal Selia

Kami bekerja secara proaktif dengan pengawal selia dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan untuk penambahbaikan berterusan dan penjelasan landskap pengawalseliaan.